Terminy zaliczeń i egzaminów.

Termin zaliczeń i zaliczeń na ocenę :

Studia stacjonarne: Fizjoterpia - Dydaktyka Medyczna

Termin 0 - 11 czerwca 2024 - 1 tura o godzinie 9.00, 2 tura o godzinie 10,00 - sala 112 CD

 

Termin 1 - 17 czerwca 2024 -godzina 12 oraz 13. sala 112 CD

informacja o przydziale terminów do konkretnych grup pojawi się w czerwcu.