Dyżury pracowników w semestrze letnim 2022/2023

Kierownik zakładu:

dr n. społ. Agnieszka Sobiegała asobiegala@sum.edu.pl

Konsultacje dla studentów: 

oraz zdalnie środa 12-14

platforma Teams

 

 

Wykładowcy:

dr n. społ. Bożena Stemplewska bstemplewska@sum.edu.pl

Konsultacje dla studentów :sroda 9-11 Teams

 

mgr Anna Knapik anna.knapik@sum.edu.pl

Konsultacje dla studentów -czwartek 13-15: platforma Teams

 

 

mgr Marcin Drzazga mdrzazga@sum.edu.pl

Konsultacje dla studentów poniedziałek 9-11 platforma Teams