My dla WAS

 

dr Agnieszka Sobiegała

Kierownik Zakładu Pedagogiki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Doktor nauk społecznych, terapeuta systemowy, pedagog specjalny, trener, wykładowca 

Tematem pracy doktorskiej był obraz własnej choroby u dzieci z zaburzeniami tikowymi. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny afiliowanych przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Prowadzi praktykę indywidualnej terapii dzieci oraz rodzin w ramach Centrum Psychoedukacji i Terapii „Quendi”.

Ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Systemową Terapię Rodzin, szkolenie podstawowe i zaawansowane, liczne szkolenia z terapii krótkoterminowej oraz traumy, w trakcie szkolenia metodą Somatic Experiencing. Posiada doświadczenie w pracy konsultanta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wychowawcy w świetlicach socjoterapeutycznych.

Uzyskała wyróżnienie Prezydenta Miasta Katowice za pracę w interwencji kryzysowej na rzecz osób poszkodowanych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickic oraz nagrody I i III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej.

Pasje: odkrywanie wspaniałości życia i funkcjonowania układu nerwowego poprzez pracę z ciałem, medytację, taniec.

Cytat: "Ruch nigdy nie kłamie. To barometr pokazujący pogodę w duszy człowieka każdemu, kto potrafi odczytać jego wskazania."

Marta Graham

asobiegala@sum.edu.pl

Prowadzi wykłady dla wszystkich przedmiotów oraz zajęcia z  Dydaktyki medycznej dla Położnictwa oraz Dydaktyka w Szkole Wyższej

 

 

 

dr n. społ. Bożena Stemplewska

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii psychopedagogicznej, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, szkolenie z zakresu: Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej, a także szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy dydaktycznej, szkolenia w zakresie pracy z grupą, pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i z innymi dysfunkcjami neurorozwojowymi, udział w szkoleniach dotyczących problemu przemocy.

Pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zakładu Pedagogiki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu – stanowisko: wykładowca, współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny – praca w świetlicy socjoterapeutycznej. Współautorstwo i autorstwo artykułów i rozdziałów dotyczących kwestii pedagogicznych w pracy pielęgniarskiej oraz funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotów pedagogicznych na kierunkach medycznych w szkole policealnej, wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym, doświadczenie w pracy jako społeczny kurator sądowy, udział w obozach rehabilitacyjno - terapeutycznych – praca terapeutyczna na rzecz dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin.

Pasja: codzienne troski, pranie, sprzątanie i gotowanie, a potem muzyka, film, książka

Cytat – inspiracja: Łatwo jest znaleźć prawdę, o wiele trudniej – zmierzyć się z nią, a najtrudniej – być jej wiernym.”
F.J.Sheen

 bstemplewska@sum.edu.pl

Prowadzi zajęcia z pedagogiki dla Pielęgniarstwa dla grup 1,3,4,6,9 oraz z Dydaktyki Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo, oraz Dydaktyki Fizjoterapii dla kierunku Fizjoterapia - studia niestacjonarne.

 

 

 

mgr Marcin Drzazga

Pedagog, trener warsztatu psychoedukacyjnego, reżyser teatru dzieci i młodzieży PWST we Wrocławiu.  Współautor programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPĘ i ORE. Prywatnie mąż, tata córki i syna, właściciel dwóch psów.

Cytat: To ważne żeby dotrzeć do celu, ale w ostatecznym rozrachunku to właśnie podróż ma znaczenie.

mdrzazga@sum.edu.pl

Prowadzi zajęcia z pedagogiki dla Fizjoterapii i Położnictwa.

 

 

 

mgr Anna Knapik

Pedagog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Trener, długoletni praktyk w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. 
 
Ukończyła całościowe szkolenie „Studium Terapii Rodzin” przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej prowadząc psychoterapię indywidualną, oraz prowadząc grupy rozwojowe dla kobiet. 
 
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, będącymi w trudnej sytuacji emocjonalnej, z obniżonym nastrojem.Współpracowała jako konsultant w zakresie pracy z rodzinami objętymi asystenturą rodzin.
 
Jest współtwórcą Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon (profilaktyka uniwersalna i profilaktyka zdrowia psychicznego- PARPA, KBPN, IPiN, ORE ,WCPR) oraz współtwórcą rekomendowanego programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (profilaktyka selektywna - PARPA, KBPN, IPiN, ORE)oraz koordynator merytoryczny realizacji obu w/w programów profilaktycznych. Konsultantka merytoryczna ogólnopolskiego projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. MYRodzice- kanał edukacyjny dla rodziców.
 
Prowadzi psychoterapie oraz konsultacje pedagogiczne w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach
 

Pasja: spotkanie człowieka z człowiekiem. Kontakt z siła natury i zwierząt. Norwegia, konsola i koty

Cytat:  Każdy ma w sobie pestkę, każdy swoją. Jak owoc. Przylatują ptaki, przychodzi spustoszenie. Robak. Gnije to, co jest miąższem. Odpada. Ale pestkę trzeba uratować. Pestka musi zostać nietknięta. Pestką jest to, w co nie przestajemy wierzyć.

Anka Kowalska

anna.knapik@sum.edu.pl

W semestrze zimowym prowadzi zajęcia seminaryjne oraz wykłady z Pedagogiki dla Pielęgniarstwa